Зареждам...
Синдромът хиперактивност и дефицит на вниманието


Детски психолог/психотерапевт и логопед Валери Георгиев - Варна


"Старите навици не бива да се изхвърлят през прозореца като ненужна вещ, а да се изпратят до пътната врата учтиво - като скъп гост."     
                                                                                                                                                      Ориенталска мъдрост
 Валери Георгиев - детски психолог/психотерапевт и логопед Варна


Какво да правим с неудържимото дете? Какъв е проблемът?

В училище детето нарушава дисциплината, върти се на чина, става от мястото си, излиза от класната стая. Той често подвиква в час, отговаря преди учителката да е задала въпроса си. Детето е твърде агресивно към учителката и всичко свързано с училище - по средата на учебния час изсипва кошчето за боклук и демонстративно си излиза от класната стая. Сред съучениците си няма приятели, среща сериозни затруднения в общуването с тях. Децата го изолират от приятелските си групи и го считат за странен, дори някой го наричат направо - "луд!!!" В резултат на това неразбиране и обида се проявява враждебност и агресивност - той често ги удря без причина и ги заплашва с думите на любими негови герои от филмите - "Аз ще те убия!", "Аз ще ти отмъстя"и др. У дома той обича да гледа видео, има няколко любими детски игрални филми, обича да играе на компютърни игри. Когато излезе на разходка избягва да контактува с непознати деца - само стои отстрани и ги наблюдава как играят. Върху домашните и задачите по четене, писане и математика се съсредоточава трудно, често се разсейва със странични неща, става от стола, разхожда се, пие вода, иска някоя играчка, иска друга задача без да е довършил предишната. 

Когато обаче някоя задача го заинтригува силно, той се амбицира, прави я с желание и често дори я довършва до край. Справянето с поставените задачи може да се случи само под контрола на възрастен и то с постоянно настояване, изчакване, стриктен контрол и поощряване. В тези случаи най-често изказваните фрази са: "Не мога", "Не искам", "Аз съм лош" и т.н. като се опитва да блъска главата си в масата или стената.

Детски психолог/психотерапевт логопед - Валери Георгиев:

В своята дългогодишна практика на лечение и терапевтична работа с деца с комуникативни нарушения, не веднаж съм се сблъсквал със синдрома на хипермоторна активност и дефицит на вниманието - било като самостоятелно поведенческо разстройство притесняващо родителите, било като съпътстващо някое друго нарушение в комуникативните възможности на детето.

Синдромът хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ):

Това поведенческо разстройство е твърде широко разпространено и значителен брой деца в училищна възраст имат нужда от специализирана помощ. Този проблем не се отразява единственно на академичните постижения и на концентрацията на вниманието. Ако проблемите се задълбочат, а това най-често става, подрастващите постепенно стават агресивни, търсят своето себеутвърждаване и идентификация със себеподобни и много често се насочват към асоциални групи от младежи, където намират подкрепа и психологически комфорт. В пубертета под засилващото се влияние на хормоните се засилва тяхната импулсивност и емоционална лабилност. Променят се авторитетите и най-често родителите губят влиянието си върху тях. Започват конфликти, търсене на различни начини за себеизява и твърде често тези деца попадат под влияние на различни зависимости - наркотици, алкохол и пр.

Усещането, че си по-различен, че си обект на подигравки и имаш затруднения в училище води до агресивност и негативна реакция към всичко, свързано с ученето. Както става ясно, този проблем е твърде важен не само за децата и специалистите, той е важен за родителите, за образователните институции и за цялото ни общество.

Детски психолог/психотерапевт и логопед от Варна - Валери Георгиев