Зареждам...
"РОТАЦИЗЪМ" : от логопед Валери Георгиев - Варна


Психотерапевт и логопед Варна - Валери Георгиев

 ЗА ГОВОРНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ В РЕЧТА

Речта е сложно явление, специфична човешка функция, чрез която се осъществява контакт между хората, развиват се висшите форми на познавателната дейност. Появата на недостатъци в речта се отразява неблагоприятно върху развитието на детската личност, върху развитието на психичния и живот.

За говорен недостатък се приемат както измененията в произношението на отделни компоненти на думата, така и всякакви други отклонения от фонетичен, семантичен и граматичен характер, всички индивидуални особенности, които затрудняват възпроизвеждането или възприемането на речта до пълна липса на реч.

В повечето случаи за ускоряване на процеса на възпитание или превъзпитание, е необходимо да се прилагат специални подвижни игри, физически упражнения, лечебна физкултура, водни процедури, които се отразяват благоприятно върху преодоляването на говорния недостатък.

РОТАЦИЗЪМ

При ротацизма обикновенно се заменя звукът "р", съответно с звук "л" или "д", или съвсем се изпуска. С успех могат да се използват следните подвижни игри:

"Изпържи рибката"

На пода пред всеки участник се начертават кръгчета с диаметър 25 см - на разстояние 5м от децата. Всеки застава пред стартова линия и получава хартиена рибка. При сигнал "готови" рибките се поставят пред краката. При втори сигнал "започни" участниците застават в колянна упора и, духайки с уста, се стараят да вкарат рибките в кръга, който е пред тях - "тигана". Печели този, който пръв "изпържи"рибката си.

Методически изисквания: Придвижването става с лазене от колянна упора. Изисква се правилно поставяне на ръцете, точна координация на движенията и продължително издишване.

Целта на играта е да се укрепи дихателната мускулатура, да се подпомогне диафрагменото дишане, продължителността на издишването, неговата сила и плавност в съчетание с движението на ръцете и краката. Така се подпомага и осъществяването на логопедичната задача за движенията с върха на езика, укрепва общата моторика. Децата се приучават към дълбоко поемане на въздух и силно издишване през устата, като експирацията се насочва към върха на езика.

Дозировка: 3 пъти.

Логопед психотерапевт Валери Георгиев - Варна:

"Автомобили"

Предварително се вземат рингове и се държат с две ръце пред гърди. При сигнал "автомобили на път", "шофьорите" запалват моторите - децата имитират с прпоизнасяне на звук "тррр - тррр...", след което бягат леко из салона, разпръснато, но в една посока, като внимават в сигнала. При червен светофар (логопедът вдига червена кърпичка), участниците спират. При зелен светофар (вдига се зелена кърпичка), отново запалват "моторите" и тръгват на път.

Целта: Да се затвърди комбинирането на звука "р" с други съгласни звукосъчетания, с оглед неговото озвучаване, приучване към правилно дишане и развитие на основни мускулни групи.

Методически изисквания:  Бягането е леко, без да се блъскат, в една посока. Дишането не се задържа, като експирацията се насочва към върха на езика. Целта е децата да се приучат към правилно произнасяне на звук "р"(звукът "тррр" по-късно се озвучава и се получава произношението на звука "р"). Поощряват се тези, които правилно произнасят звука.
Дозировка: 3-5 пъти.

"Силните духачи"

Пред всеки участник на разстояние 5-6 метра се поставя плик с балонче. При сигнал, всеки бяга към балончето и го надува, след което се връща отново с бягане на стартовата линия с балончето в ръце. Победител е този, който е с най-голям балон и първи е пристигнал на стартовата линия. 

Методически изисквания: Дишането е равномерно, пълно издишване. Играта може да се проведе отборно, при по-голям брой деца.

Целта: Да се приучат децата към правилно дишане, развитие на основните групи мускули, общо укрепване на организма.

Дозировка: 3 пъти.
 

                                              Варна - психотерапевт логопед Валери Георгиев