Зареждам...
Практика


Валери Георгиев - психолог психотерапевт, ресурсен педагог и логопед  Варна

 

Психотерапевтична и логопедична практика „OPTIMUM" - Варна, предлага квалифицирана помощ от психотерапевт, детски психолог, ресурсен педагог и логопед,  при следните разстройства :
 

При деца и юноши :
 

Разстройства на поведението, като : девиантно; асоциално; опозиционно; агресивно; хиперактивно (еуфория); импулсивно (неконтролеруемо); състояние на афект (гневна криза), хиперактивност и дефицит на вниманието.
 

Емоционално-волеви разстройства : тревожност; бягство от училище (от дома); липса на мотивация и целеполагане за основни дейности; ниска обучаемост при нормален интелект; кризи на детско-юношеската възраст (кризи на възрастовото съзряване).


Разстройства характерни за деца и ученици  със специални образователни потребности - СОП (Разстройства в развитието на училищните умения) :
Специфични нарушения на способността за учене (Дислексия) - разстройства на: езика; импресивната реч; експресивната реч; основните четивни умения; разбиране на прочетеното;  (Дисграфия) - разстройство на основните умения за писане; (Дискалкулия) - разстройство на основните математически умения и математическо мислене.
Нарушение на активността и вниманието (хиперкинетично/хипокинетично разстройство).
 

Разстройства на адаптацията : състояния на стрес - поради преживяно насилие, поради загуба на близки хора(смърт, развод и пр. ); социална депривация - поради дълъг престой в социално заведение, поради тежко хронично заболяване и др.
 

Разстройства на развитието : детски аутизъм (первазивно нарушение на развитието); интелектуална недостатъчност; гласови нарушения (нарушена височина, сила, тембър, липса на глас, носов глас ); говорни нарушения (бърз/бавен говор, заекване, запъване); езикови нарушения (функционални и органични); оптимизиране на социалната интеграция и реализация (навици за самообслужване), при синдроми на – ДЦП, Даун, Хелър, Рет.

Биомеханични говорни нарушения на развитието : при вродени цепки на устните ("заешка уста");  при вродени цепки на небцето ("вълча паст"); комбинирани вродени цепки; субмукозна цепка (скрита) и др., след приключване на хирургическата намеса и възстановителния период.

Биомеханични артикулационни (на произношението) нарушения на развитието : горна или долна челюст, издадена напред; отвор между горните и долните зъби; липса или неправилен зъбен ред; прекалено малки или големи зъби; прекалено малък или голям език; неоформен връх на езика; къса подезична връзка; увиснала долна устна; умалена горна устна; къса горноустнена връзка; ниско, плоско или високо "готическо" небце и др., след приключване на хирургическата намеса и възстановителния период (ако е наложителна такава намеса). 
 

                   Валери Георгиев - психолог психотерапевт, ресурсен учител и  логопед  Варна
 

При възрастни :
 

Невротични разстройства : страхова невроза (базова тревожност, панически атаки); натраплива невроза(натрапливи мисли, „ритуални” действия); фобии (от конкретен обект, ситуация, пространства); криза и емоционален стрес; постравматичен стрес; разстройства на храненето (анорексия, булимия, затлъстяване); проблеми с функционирането на личността; депресивни разстройства; хипохондрия (тревожност за здравето); зависимости(хазарт, компютри, интернет); токсикомании (алкохол, никотин, дишане на лепило и др.).
 

Телесни заболявания с психогенен произход : бронхиална астма и невротичен дихателен синдром; дискова херния (психогенно лумбаго); косопад; кожни болести и алергии; кардиофобия и функционални нарушения в сърдечния ритъм; хипертония и хипотония; главоболие и мигрена; нарушения в съня; нарушения в гълтането и кашлица; сексуални нарушения; заболявания на щитовидната жлеза; захарен диабет.
 

Фамилна терапия : консултиране на семейства, партньорски двойки, самотни майки, деца, при проблеми във взаимоотношенията (семейни конфликти, домашно насилие, трудни деца, транскултурални различия, билингвизъм, житейски преход, развод).
 

Професионално ориентиране : професионален подбор на кадрите; професионална пригодност; професиограма; психограма; психологическа помощ при - професионален стрес и фрустрация; стрес при безработица; предстоящо атестиране; подготовка за явяване на „интервю за работа”; подготовка на провеждащи „интервю за работа”; изграждане на позитивни психологически нагласи към труд; кариерно развитие.

Придобити езикови нарушения (афазия) - възстановяване на речта след инсулт : изход от критичното състояние на болестта (овладяване на еуфорията или опитите за самоубийство); адаптация към дефекта; трудности с яденето и преглъщането (нарушения в гълтането - дисфагия); нарушения в зрителната острота и зрителните възприятия; затруднения при разпознаване на предметите или лицата на хората; емоционално напрежение (чувство на яд, напрегнатост, безпокойство, депресия); трудности с разбирането и слушането; невъзможност за овладяване на - плач, смях, псуване, пеене, автоматизирана реч; трудности -  с използването на числата, с ориентацията във времето, с използването на парични знаци.

Възстановяване на речта : след хирургическа операция или тежка травма в областта на лицево-говорните органи (счупена челюст, липса на зъби, липса на език, отстранен ларинкс, отстранени сливици, закъсняла намеса при скрита цепка на небцето и др.), след приключване на хирургическата намеса и възстановителния период.


               Валери Георгиев - детски психолог, ресурсен педагог, логопед и психотерапевт  Варна